Герб Запорожья

             

                      

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району

м. Запоріжжя, вул. Мирослава Симчича, 56
Тел: (061)239-71-21 (приймальня)
(061)239-71-30 (черговий)
Електронна пошта: reception.zavra@zp.gov.ua

atu.decentralization.gov.ua/#atlas /Код АТУ  ОА23060070010385728

Соціальні мережі:

   

 


 

 

    

 

   

 

Погода_в_світі

 

  

 

Заводський районний територіальний центр комплектування та соц.підтримки
Cьогодні: 19 травня 2024

У 2019 році почалася вступна компанія до військових навчальних закладів Міністерства Оборони України

 Умови вступу та навчання у військових навчальних закладів Міністерства Оборони України

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти (далі – ВВНЗ та ВНП ЗВО) здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України. Підготовку для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського (старшинського) складу здійснюють військові коледжі сержантського (старшинського) складу ВВНЗ. 
На навчання приймають осіб, які здобули повну загальну середню освіту з числа цивільної молоді, випускників військових (військовоморських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за контрактом. 
Випускники військових коледжів сержантського (старшинського) складу отримують військову освіту та диплом державного зразка освітньокваліфікаційного рівня – “молодший спеціаліст”. Термін навчання 2,5 роки. 
Випускники ВВНЗ та ВНП ЗВО отримують вищу освіту освітнього ступеню “бакалавра” (“магістра”) та відповідну військово-професійну кваліфікацію. Термін підготовки на посади офіцерів командного складу – 4 роки, офіцерів інженерного, гуманітарного, юридичного та адміністративного складу – 5…5,5 років. 
Прийом на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти за державним замовленням (за кошти державного бюджету) здійснюється на конкурсній основі згідно з Правилами прийому на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО)
Особи жіночої статі приймаються на навчання на рівних правах з особами чоловічої статі за переліком спеціальностей, за якими вони у подальшому можуть проходити військову службу на посадах осіб офіцерського складу, відповідно до граничних показників прийому на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО), осіб жіночої статі, які щорічно затверджуються Міністром оборони України.  
Вступні випробування у ВВНЗ (ВНП ЗВО) проводяться в строки, що визначаються Правилами прийому до відповідних ВВНЗ (ВНП ЗВО). 
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання видані в роках, що визначаються щорічними Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України.  
ВВНЗ (ВНП  ЗВО)  можуть  встановлювати мінімальну кількість балів сертифіката з профільного конкурсного предмету, з якою вступник допускається до участі в конкурсі. Загальний бал від 100 і вище. 
 
 
Порядок проведення відбору вступників з числа цивільної молоді 
 Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити на навчання до ВВНЗ або ВНП ЗВО, в період з 01 січня до 01 червня року вступу подають особисто заяву до районного військового комісаріату за місцем реєстрації.  
У заяві зазначають: прізвище, ім’я та по батькові; рік, місяць і день народження; поштовий індекс, адреса місця проживання та номер контактного телефону; найменування обраного ВВНЗ (ВНП ЗВО); 
обрана галузь знань, спеціальність (спеціалізація) підготовки; перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце). 
   До заяви додається: 
автобіографія; копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або ступінь вищої освіти) на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього; шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см; 
копії документів,  які відповідно  до  чинного законодавства встановлюють право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ЗВО); 
копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 
два поштових конверти з марками; копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство. 
Усі копії документів засвідчуються районним (міським) військовим комісаріатом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. 
Вік для вступу до ВВНЗ (ВНП ЗВО) становить від 17 до 30 років, у тому числі і жінки. 
Після звернення до районного військового комісаріату кандидат направляється до медичної комісії для визначення ступеня придатності до військової служби за  медичними показниками та показниками профвідбору.
 
Звертатися: 
Заводський РВК, м. Запоріжжя, вул.Лізи Чайкіної, 65.а, 
Тел.  0668169909, 0677523330
 

 Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку військових фахівців для проходження військової служби на посадах офіцерського складу тактичного рівня

 

Харківський національний університет Повітряних Сил

імені Івана Кожедуба

61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79. Тел.: (057) 704-96-93, 704-96-05.

Електронна пошта: info@hups.mil.gov.ua

Веб-сайт www.hups.mil.gov.ua 

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

          v                       за схемою – курсант на офіцерські посади:

1. Командний склад (термін – 4 роки). 

Ø   підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ

2.                     Командний, інженерний склад:            льотчики,     вертольотчики, штурмани, офіцери бойового управління авіацією (термін  – 5 років).

3.                     Інженерний склад (термін – 5 років):

Ø   фахівці з експлуатації та ремонту автоматизованих систем управління військами та озброєнням для військ ППО та авіації;

Ø   фахівці з радіоелектронних комплексів та систем озброєння;

Ø   фахівці з експлуатації та ремонту комплексів та систем бортового обладнання військових літаків; 

Ø   фахівці з аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації; 

Ø   фахівці інженерно-авіаційної служби;  Ø   енергетики; Ø метрологи.

4.                     Фахівців з виховної роботи у підрозділах, військових частинах Повітряних Сил (термін підготовки – 5 років).

          v                   за заочною формою навчання: 

військовослужбовців військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр” за цивільними спеціальностями підготовки (термін підготовки – 5 років):

Ø   інженерія програмного забезпечення;

Ø   електро-енергетика, електротехніка та електромеханіка;

Ø   телекомунікації та радіотехніка;

Ø   метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. 

 

Спеціальності та спеціалізації підготовки (курсант)

Спеціальність 

Спеціалізація

Термін

123 Комп’ютерна інженерія

адміністрування                               інформаційно-

телекомунікаційних систем автоматизованої системи управління авіацією та протиповітряною обороною

5 років

126 Інформаційні системи та технології

комплекси та засоби автоматизації управління автоматизованої системи управління авіацією та протиповітряною обороною

5 років

141 Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка

електротехнічні системи військового призначення

5 років

151     Автоматизація        та комп’ютерно-інтегровані технології

комплекси та засоби автоматизації управління Повітряних Сил

5 років

152         Метрологія           та

інформаційно-вимірювальна техніка

метрологія та вимірювальна техніка військ (сил)

5 років

172     Телекомунікації      та

радіотехніка

радіолокаційні          засоби           інформаційного

забезпечення військ (сил)

5 років

радіоелектронні системи та засоби командних пунктів Повітряних Сил

5 років

радіоелектронні системи забезпечення польотів авіації

5 років

радіоелектронні засоби інформаційного забезпечення і управління зенітними ракетними комплексами та системами Повітряних Сил

5 років

зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності

5 років

зенітні ракетні комплекси та системи малої дальності

5 років

173 Авіоніка

авіаційне обладнання

5 років

комплекси повітряної розвідки

5 років

радіоелектронне обладнання літаків, вертольотів та ракет

5 років

253 Військове управління (за видами Збройних Сил)

льотна експлуатація та бойове застосування літаків

5,5 років

льотна експлуатація та бойове застосування вертольотів

5,5 років

навігація         та         бойове застосування             літальних апаратів

5,5 років

бойове управління польотами авіації

5,5 років

управління         діями         підрозділів          військ

протиповітряної оборони Сухопутних військ

4 роки

254 Забезпечення військ (сил)

морально-психологічне          забезпечення у підрозділах, на кораблях (за видами збройних сил)

5 років

255 Озброєння та військова

техніка

комплекси      та         системи          зенітного             озброєння Сухопутних військ

5 років

272 Авіаційний транспорт

військові літаки, вертольоти та авіадвигуни

5 років

авіаційне озброєння

5 років

технології та технологічне обладнання аеропортів

5 років

 

Національна академія сухопутних військ  імені гетьмана Петра Сагайдачного

79012, м. Львів-12, вул. Героїв Майдану, 32.

Тел.: (032) 238-65-34, (032) 238-43-54, (099) 421-80-54.

Електронна пошта: nv@asv.gov.ua

Веб-сайт www.asv.gov.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

v за схемою – курсант на офіцерські посади: 1.  Командний склад (термін – 4 роки):

Ø   підрозділів механізованих військ;

Ø   підрозділів танкових військ; 

Ø   підрозділів артилерії;

Ø   підрозділів інженерних військ; 

Ø   фахівці з виховної роботи у підрозділах (військових частинах) Сухопутних військ. 2. Інженерний склад (термін – 5 років):   

Ø   фахівці з систем та пристроїв ракетних комплексів;  Ø   фахівці з комплексів та приладів артилерійської розвідки.

3. Фахівці культурно-виховної, просвітницької роботи та організації дозвілля у військах (термін – 5 років).

Спеціальності та спеціалізації підготовки (курсант)

Спеціальність 

Спеціалізація

Термін

025 Музичне мистецтво

музичне мистецтво у Збройних Силах

5 років

034 Культурологія

військова культурологія

5 років

131 Прикладна механіка

озброєння та техніка інженерних військ

5 років

141 Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка

комплекси, прилади та пристрої артилерійської розвідки

5 років

системи та пристрої ракетних комплексів

5 років

253 Військове управління (за видами Збройних Сил)

управління діями підрозділів механізованих військ

4 роки

управління діями підрозділів танкових військ

4 роки

управління діями підрозділів  артилерії

4 роки

управління діями підрозділів ракетних військ

4 роки

управління діями інженерних підрозділів військ і сил

4 роки

254 Забезпечення військ (сил)

морально-психологічне забезпечення у підрозділах, на кораблях (за видами збройних сил)

4 роки

255 Озброєння та військова техніка

озброєння та техніка інженерних військ

5 років

               v        за заочною формою навчання: 

військовослужбовцями військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр” за цивільними спеціальностями підготовки (термін – 5 років):

Ø     автомобільний транспорт.

 

Військова академія Сухопутних військ (м. Одеса)

65009, м. Одеса-9, вул. Фонтанська дорога, 10., Тел.: +380(482) 63-76-60 (приймальна комісія). Тел.: +380(482) 63-05-60 (черговий).

Електронна пошта: vaodesa@ukr.net

Веб-сайт: www.vaodesa.org.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

v     за схемою – курсант на офіцерські посади:

v      1. Командний склад, фахівці (термін підготовки – 4 роки):

Ø     підрозділів високомобільних десантних військ;

Ø     підрозділів військової розвідки;

Ø     підрозділів спеціального призначення; 

Ø     фахівці з продовольчого забезпечення;

Ø     фахівці з речового забезпечення;

Ø     фахівці із забезпечення ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами; 

Ø     фахівці з фізичної підготовки та спорту у військах (силах).

 

2. Інженерний склад (термін підготовки – 5 років):

Ø     фахівці з експлуатації та ремонту ракетно-артилерійського озброєння; Ø фахівці           зі          зберігання      боєприпасів, вибухових      пристроїв, освітлювальних та сигнальних засобів;

Ø     фахівці з експлуатації автомобільної техніки військ.

Спеціальності та спеціалізації підготовки (курсант)

Спеціальність

Спеціалізація

Термін

017 Фізична культура і спорт

фізичне виховання і спорт у Збройних Силах

4 роки

141 Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка

експлуатація та ремонт ракетно-артилерійського озброєння

5 років

боєприпаси, вибухові пристрої, освітлювальні та сигнальні засоби

5 років

253 Військове управління (за видами Збройних Сил)

управління діями підрозділів високомобільних десантних військ

4 роки

управління діями підрозділів морської піхоти

4 роки

управління діями підрозділів військової розвідки

4 роки

управління діями підрозділів спеціального призначення

4 роки

254 Забезпечення військ (сил)

продовольче забезпечення військ (сил)

4 роки

речове забезпечення військ (сил)

4 роки

забезпечення підрозділів (частин, з’єднань) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами

4 роки

274 Автомобільний транспорт

автомобілі та автомобільне господарство

5 років

v     за заочною формою навчання: 

військовослужбовців військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр” за цивільною спеціальністю підготовки (термін підготовки – 4 роки):

Ø     фізична культура і спорт.

 

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

 01011, м. Київ-11, вул. Московська, 45/1.

Тел.: (044) 256-22-80, (044) 256-23-71 (приймальна комісія);

Тел. / Факс (044) 280-59-67 (черговий інституту). 

Електронна пошта: vitivstup@ukr.net

Веб-сайт: www//viti.edu.ua

 ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

v                     за схемою – курсант на офіцерські посади:

1.   Командний склад (термін – 4 роки): Ø підрозділів військ зв’язку.

2.   Інженерний склад (термін – 5 років):

Ø   фахівці з систем військового зв’язку;

Ø   фахівці із захисту інформації та кібернетичної безпеки  в інформаційнотелекомунікаційних системах;

Ø   фахівці з математичного, інформаційного та програмного забезпечення військових інформаційних систем;

Ø   фахівці з автоматизованих систем управління військами та озброєнням;

Ø   фахівці з організації захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизації її обробки;

Ø фахівці з радіоелектронних інформаційних систем;

 

Спеціальності та спеціалізації підготовки (курсант)

Спеціальність 

Спеціалізація

Термін

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

математичне,        інформаційне        і        програмне

забезпечення військових інформаційних систем

5 років

125 Кібербезпека

захист інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах

5 років

126 Інформаційні системи та технології

автоматизовані системи управління військами та озброєнням

5 років

172    Телекомунікації     та

радіотехніка

системи військового зв’язку

5 років

253 Військове управління (за видами Збройних Сил)

управління діями підрозділів зв’язку

4 роки

255 Озброєння та військова техніка

радіоелектронні інформаційні системи, оперативна техніка та спецозброєння

5 років

              v                   за заочною формою навчання: 

військовослужбовців військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр” за цивільними спеціальностями підготовки (термін підготовки – 5 років):

Ø     комп’ютеризовані науки та інформаційні технології;

Ø     комп’ютерна інженерія;

Ø     кібербезпека;

Ø     телекомунікації та радіотехніка.

 

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова 

10004, м. Житомир, проспект Миру, 22., Тел.: (0412)25-03-60, (0412)25-04-91, (067)450-25-57 (приймальна комісія); (0412) 25-04-91, (067) 332-63-79 (черговий інституту).

Електронна пошта: pk@zvir.zt.ua

Веб-сайт: www.zvir.zt.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

v     за схемою – курсант на офіцерські посади: Інженерний склад (термін – 5 років):

Ø     фахівці з  систем та засобів радіоелектронної боротьби;

Ø     фахівці з захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизації її обробки;

Ø     фахівці з комп’ютеризованих засобів інформаційного впливу;

Ø     фахівці з автоматизованої обробки інформації;

Ø     фахівці з роботизованих систем спеціального призначення;

Спеціальності та спеціалізації підготовки (курсант)

Спеціальність 

Спеціалізація

Термін

172     Телекомунікації    та

радіотехніка

системи та засоби радіоелектронної боротьби

5 років

254    Забезпечення військ

(сил)

організація захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки

5 років

комп’ютеризовані засоби інформаційного впливу

5 років

255 Озброєння та військова техніка

обробка даних космічної розвідки

5 років

системи радіоелектронної розвідки

5 років

автоматизована           обробка             розвідувальної інформації

5 років

безпілотні авіаційні комплекси тактичного класу

5 років

системи та комплекси радіозв’язку спеціальної розвідки

5 років

v  за заочною формою навчання: 

військовослужбовців військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр” за цивільними спеціальностями підготовки (термін підготовки – 4 роки):

Ø     автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; Ø       електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

Ø     телекомунікації та радіотехніка.

 

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

03189, м. Київ-89, вул. Ломоносова 81, Тел.: (044) 521-35-29 (приймальна комісія);  

(044) 521-32-89 (черговий інституту). Електронна пошта: viknu@univ.kiev.ua ,    abiturienr_viknu@ukr.net (для вступників) Веб-сайт: http://mil.univ.kiev.ua.

 

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

v за схемою – курсант на офіцерські посади:

Військові фахівці (термін підготовки – 5 років):

Ø    фахівці з інформаційно-пропагандистського та розвідувальноінформаційного забезпечення діяльності військ (сил);

Ø    військові журналісти; Ø      військові психологи;

Ø    військові перекладачі; Ø     військові фінансисти; 

Ø    фахівці з юрисконсультської роботи (для підрозділів Військової служби правопорядку);

Ø    фахівці з міжнародної інформації;

Ø    фахівці з управління діями топогеодезичних і навігаційних підрозділів військ (сил).

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність 

Спеціалізація

Термін

035 Філологія

військовий переклад

5,5 років

052 Політологія

військова політологія

5,5 років

053 Психологія

військова психологія

5,5 років

061 Журналістика

військова журналістика

5,5 років

072 Фінанси, банківська справа та страхування

фінанси та військова економіка

5,5 років

081 Право

правоохоронна діяльність у Збройних Силах

5,5 років

193 Геодезія та землеустрій

геоінформаційні системи і технології

5,5 років

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та

регіональні студії

міжнародні відносини у воєнній сфері

5,5 років

               

v за заочною формою навчання: 

військовослужбовців військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр” за цивільними спеціальностями підготовки (термін підготовки – 5 років):

Ø    фінанси, банківська справа та страхування;

Ø    геодезія, картографія та землеустрій; Ø   правознавство.

 

 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

 61098, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 192. Тел.: (057) 372-61-67;

(057) 372-40-12;

(093) 792-03-43;

(050) 846-56-75 (приймальна комісія). Електронна пошта: n_ch_fvp@ukr.neta-xitv@hups.dod.ua або vitv_ntu_kpi@ukr.net  Веб-сайт: web.kpi.kharkov.ua/military/ 

 ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

v за схемою – курсант на офіцерські посади: Інженерний склад (термін– 5 років):    

Ø   фахівці танкових військ інженерного профілю;

Ø   фахівці з радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки військ.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність 

Спеціалізація

Термін

254 Забезпечення військ (сил)

радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ

5 років

255 Озброєння та військова техніка

експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння

5 років

Інститут військово-морських сил Національного університету

“Одеська морська академія”

 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона,8

Тел.: (048) 733-36-33 (приймальна комісія);

(048) 733-02-00, (048) 770-46-21 (черговий інституту).

Електронна пошта: priyom@onma.edu.ua 

Веб-сайт: www.onma.edu.ua та www.facebook.com/onma.navy

 ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

v за схемою – курсант на офіцерські посади: Інженерний склад (термін – 5,5 років):

Ø   фахівці з судноводіння;

Ø   фахівці з експлуатації суднових енергетичних установок;

Ø   фахівці з радіоелектронних комплексів;

Ø   фахівці з комплексів та систем корабельного озброєння;

Ø   фахівці з пошуково-рятувальних, водолазних та аварійних робіт на морі;  Ø фахівці з виховної та соціально-психологічної роботи на кораблях Військово-Морських Сил.

Спеціальності та спеціалізації підготовки (курсант)

Спеціальність 

Спеціалізація

Термін

254 Забезпечення військ (сил)

пошуково-рятувальні та         водолазно-аварійні роботи на морі

5,5 років

морально-психологічне          забезпечення у підрозділах, на кораблях (за видами збройних сил)

5,5 років

255 Озброєння та військова техніка

корабельне радіотехнічне озброєння та засоби зв’язку

5,5 років

корабельне ракетно-артилерійське озброєння

5,5 років

корабельне протичовнове, торпедне, мінне та протимінне озброєння

5,5 років

271 Річковий та морський транспорт

кораблеводіння

5,5 років

експлуатація   корабельних    енергетичних установок

5,5 років

               v        за заочною формою навчання: 

військовослужбовців військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр” за цивільними спеціальностями підготовки (термін підготовки – 5 років):

Ø              річковий та морський транспорт.

 

Військово-юридичний факультет

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

 61024, м. Харків, вул. Динамівська, 4

Тел. (057)704-90-59 (приймальна комісія); (057) 704-90-64 (черговий факультету).

Електронна пошта: vuf@nulau.edu.ua 

Веб-сайт: www.nlu.edu.ua  

 ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

          v                       за схемою – курсант на офіцерські посади:

Військові фахівці (термін підготовки – 5,5 років):

Ø   юристів; 

Ø   фахівців прокурорсько-слідчої роботи у Збройних Силах України.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність 

Спеціалізація

Термін

081 Право

юристконсультська робота

5,5 років

прокурорсько-слідча робота

5,5 років

 

 

Кафедра військової підготовки

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

76018, м. Івано-Франківськ-18, вул. Є.Коновальця, 72 а Тел.  (0342) 50-25-06, (095) 614-27-00 (приймальна комісія);   (0342) 50-25-06 (черговий).

Електронна пошта: pk.kvp.nung@gmail.com, 1963kvp@ukr.net 

Веб-сайт: www.nung.edu.ua  

 ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

v за схемою –4 роки студент – 1 рік курсант    на офіцерські посади:

Інженерного складу (термін підготовки – 5 років):

Ø   фахівці із забезпечення військ (сил) паливом, пальним і мастильними матеріалами.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність

Спеціалізація

Термін

185 Нафтогазова інженерія та технології

забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами

5,5 років

 

Кафедра військової підготовки

Національного авіаційного університету  (м. Київ)

03048, м. Київ-48, вул. Медова, 1 , Тел.: (073) 303-33-77 (приймальна комісія); (044) 249-09-67, (044) 451-48-74 (черговий). 

Електронна пошта: kvp.nau@gmail.com 

Веб-сайт: http://kvp.nau.edu.ua  

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

v за схемою – 4 роки студент – 1 рік курсант    на офіцерські посади:

Інженерного складу (термін – 5,5 років):

Ø   фахівці з будівництва та експлуатації аеродромів і захисних споруд, будівель і споруд спеціального і загальновійськового призначення;

Ø   фахівці з організації військових перевезень і управління на повітряному транспорті; 

Ø   фахівці із забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами служби пального;

Ø   фахівці з пожежного захисту.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність

Спеціалізація

Термін

192       Будівництво      та

цивільна інженерія

будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення

5,5 років

будівництво та експлуатація аеродромів i захисних споруд

5,5 років

263 Цивільна безпека

організація пожежної безпеки

5,5 років

272 Авіаційний транспорт

забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами служби пального

5,5 років

275 Транспортні технології (за видами)

організація перевезень i управління на транспорті (за видами)

5,5 років

 

Кафедра військової підготовки

Одеського державного екологічного університету

 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15 Тел.: (0482) 32-67-57, 32-67-64 .

Електронна пошта: synop@ogmi.farlep.odessa.ua  

Веб-сайт: www.ogmi.farlep.odessa.ua  

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

v за схемою – 4 роки студент – 1 рік курсант   на офіцерські посади:

Інженерного складу (термін підготовки – 5,5 років):

Ø фахівці з гідрометеорологічного (метеорологічного) та геофізичного забезпечення військ (сил).

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність 

Спеціалізація

Термін

103 Наука про Землю

метеорологія

5,5 років

 

Кафедра військової підготовки

Національного університету біоресурсів і природокористування України

03041, м. Київ, вул. Героїв оборони, 18-А

Тел.: (044) 258-42-63, (044) 527-83-08 (приймальна комісія);   (044) 527-89-89  (черговий кафедри).

Електронна пошта: kvp_nubip@ukr.net

Веб-сайт: https://nubip.edu.ua/structure/viyskiova_kafedra

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

v за схемою – 4 роки студент – 1 рік курсант   на офіцерські посади:

Військових фахівців (термін – 6 років): Ø         фахівці ветеринарної служби.

Спеціальності та спеціалізації підготовки офіцерського складу

Спеціальність 

Спеціалізація

Термін

211 Ветеринарна медицина

ветеринарна медицина

6 років

 

 

 

 

 

 

Військові коледжі

сержантського (старшинського) складу вищих військових навчальних закладів, що здійснюють підготовку військових фахівців для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського (старшинського) складу 

 

Військовий коледж сержантського складу

     Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана

Кожедуба

 

61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79. Тел.: (057) 704-96-93, 704-96-05.

Електронна пошта: info@hups.mil.gov.ua

Веб-сайт www. hups.mil.gov.ua

 ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

          v сержантів (старшин) за схемою – курсант  (Термін – 2,5 роки):

Ø   фахівці з експлуатація авіаційного обладнання військових літаків та вертольотів;

Ø   фахівці з наземних засобів радіоелектронного та інформаційного

забезпечення польотів авіації;

Ø   фахівці з радіоелектронного обладнання літаків, вертольотів і авіаційних ракет;

Ø   фахівці з           авіаційного    озброєння      та         технічного     обслуговування

військових літаків, вертольотів  та  авіаційних двигунів; Ø      військові метеорологи.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність 

Спеціалізація

103 Науки про землю

метеорологічні спостереження у військах

172 Телекомунікації та радіотехніка

експлуатація наземних засобів радіоелектронного та інформаційного забезпечення польотів авіації

експлуатація радіоелектронного обладнання літаків, вертольотів і авіаційних ракет

експлуатація систем і комплексів зенітного озброєння Сухопутних військ

173 Авіоніка

експлуатація авіаційного обладнання військових літаків та вертольотів

255 Озброєння та військова техніка

льотна експлуатація та бойове застосування вертольотів

272 Авіаційний транспорт

авіаційне озброєння

технічне обслуговування військових літаків, вертольотів та авіадвигунів

 

              

Військовий коледж сержантського складу               

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П.Сагайдачного

 79012, м. Львів-12, вул. Героїв Майдану, 32. Тел.: (032) 238-65-34, (032) 238-43-54, (099) 421-80-54. Електронна пошта: nvkss_asv@ukr.net ,Веб-сайт www.asv.gov.ua

 ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

          v              сержантів     (старшин) за схемою – курсант (Термін – 2,5 роки):

Ø   фахівці з організації перевезень і управління на автотранспорті;

Ø   фахівці з ремонту та обслуговування автомобільної техніки військ;

Ø   фахівці з експлуатації інженерної техніки; 

Ø   військові музиканти;

Ø   фахівці з організації харчування;

Ø   фахівці з організації зберігання та обслуговування озброєння та військового майна;

Ø   фахівці з радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту;

Ø   фахівці з організації протипожежного захисту;

Ø   фахівці з електроустаткування електростанцій та енергосистем.

 

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність 

Спеціалізація

025 Музичне мистецтво

музичні інструменти військових оркестрів

141             Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка

монтаж і експлуатація електроустаткування військових електростанцій і енергосистем

253 Військове управління (за видами Збройних Сил)

адміністрування у військових підрозділах (рота, батальйон)

управління діями підрозділів механізованих військ

управління діями підрозділів артилерії

254 Забезпечення військ (сил)

організація харчування у військових частинах

організація зберігання та обслуговування ракетноартилерійського озброєння

організація зберігання військового майна

255     Озброєння    та             військова техніка

експлуатація   дорожньо-будівельної,           мостобудівної, інженерної техніки та майна

експлуатація інженерної техніки

експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння

261 Пожежна безпека

організація та техніка протипожежного захисту

263 Цивільна безпека

радіаційний та хімічний контроль

274 Автомобільний транспорт

ремонт та обслуговування автомобільної техніки військ

275 Транспортні технології (за видами)

організація      військових      перевезень      і             управління      на автотранспорті

 

Військовий коледж сержантського складу

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації

 

 01011, м. Київ-11, вул. Московська, 45/1. Тел.: (044) 256-22-80, (044) 256-23-71 (приймальна комісія); Тел. / Факс (044) 280-59-67 (черговий інституту). 

Електронна пошта: vitivstup@ukr.net

Веб-сайт: www//viti.edu.ua

 

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

          v сержантів (старшин) за схемою – курсант   (Термін – 2,5 роки):

Ø фахівці з експлуатації засобів радіозв’язку;

Ø фахівці з військових засобів обчислювальної техніки.

Ø Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність 

Спеціалізація

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

експлуатація   військових      засобів             обчислювальної техніки

172 Телекомунікації та радіотехніка

експлуатація військових засобів радіозв’язку

 

Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету “Одеська морська академія”

 

65011, м. Одеса-11, вул. Успенська, 28. Тел.: (048) 732-16-60, (048) 734-21-32;

Тел. / Факс  (черговий інституту). 

Електронна пошта: vvp_mktf@ua.fm

Веб-сайт: http://vvp-mktf.od.ua/

 

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

          v сержантів (старшин) за схемою – курсант  (Термін – 2,5 роки):

      фахівці з кораблеводіння;

      фахівці з експлуатації корабельного ракетно-артилерійського, протичовнового та мінного озброєння;

      фахівці з корабельних радіотехнічних засобів та  засобів зв’язку;  фахівці з експлуатації корабельних електроенергетичних установок.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність 

Спеціалізація

172 Телекомунікації    та

радіотехніка

експлуатація корабельного протичовнового та мінного озброєння

експлуатація корабельних радіотехнічних засобів та засобів зв’язку

експлуатація корабельного ракетно-артилерійського озброєння

271 Річковий та морський транспорт

експлуатація корабельних енергетичних установок

кораблеводіння

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
11.01.2019


ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 
💙💛 МИ = УКРАЇНА!       !!peace_of_ukraine_forever!!    !!перемога_україни!!

 

 
 

м. Запоріжжя, вул. Мирослава Симчича, 56

Тел/факс: (061) 289-81-40

Електронна пошта: reception.zavra@zp.gov.ua