Герб Запорожья

 

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району

м. Запоріжжя, вул. Л.Чайкіної, 56
Тел: (061)239-71-21 (приймальня)
(061)239-71-30 (черговий)
Електронна пошта: reception.zavra@zp.gov.ua

atu.decentralization.gov.ua/#atlas /Код АТУ  ОА23060070010385728

Соціальні мережі:

   

 


  

      

    

 Погода_в_світі   

 

 

  

 

Структурні підрозділи районної адміністрації
Cьогодні: 6 грудня 2021
Відділ організаційної та кадрової роботи
Основні напрями роботи:

- планування роботи районної адміністрації та контроль за виконанням планів;

- здійснення контролю за термінами виконання розпоряджень голови районної адміністрації;
- контрольна та аналітична робота з питань виконавчої та трудової дисципліни в підрозділах районної адміністрації;
- організація роботи з кадрами та проходження служби в районній адміністрації;
- надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам районної адміністрації, підприємствам, організаціям, установам та закладам з питань, що належать до компетенції відділу;
- надання методичної допомоги щодо виконання вимог Закону України "Про органи самоорганізації населення";
- здійснення організаційного забезпечення виборів та референдумів згідно з законодавством України.

В.о.начальника відділу організаційної та кадрової роботи – Новодольська Інна Павлівна
тел. (061) 236-71-38
 
Загальний відділ
Основні напрями роботи:

- встановлення єдиного порядку документування управлінської інформації з документами у  районній адміністрації відповідно до інструкції з діловодства;

- здійснення контролю за термінами виконання документів вищих органів та документів з інших установ, організацій та підприємств;
- прийом, реєстрація, комп'ютерний облік та обробка, доведення до виконавців, оперативний пошук документів, надання інформації стосовно їх проходження;
- облік та здійснення контролю за термінами розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян, відправлення кореспонденції та відповідей по зверненням громадян;
- забезпечення формування документів у справи відповідно до номенклатури справ, організація архівного зберігання документів;
- організація технічного та господарського обслуговування  будівлі районної адмінстрації.

Начальник загального відділу – Киценко Оксана Вікторівна
тел. (061) 236-71-40
 
Відділ адміністративно-правової роботи
Основні напрями роботи:
- реалізація державної політики на території району в сфері адміністративно-правової роботи;
- надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам районної адміністрації, підприємствам, установам, організаціям та закладам усіх форм власності з питань, що належать до компетенції відділу;
- здійснення зв'язку з правоохоронними органами і координація роботи правоохоронних органів по виконанню рішень та розпоряджень органів вищого рівня;
- організація та проведення засідань адміністративної комісії, підготовка справ про адміністративні правопорушення, облік розглянутих справ, забезпечення їх схоронності;
- забезпечення у межах визначеної компетенції законних прав та інтересів районної адміністрації в судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів;
- організація та проведення безкоштовних консультативно-правових зустрічей з населенням району.
Начальник відділу адміністративно-правової роботи – Шеєнко Наталія Іванівна
тел. (061) 236-71-46
 
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Основні напрями роботи:
- забезпечення організації ведення бухгалтерського обліку та звітності у відповідності до Інструкції по бухгалтерському обліку в установах і організаціях, які знаходяться на державному бюджеті;
- здійснення контролю за використанням коштів відповідно до відкритих кредитів та їх цільових призначень згідно з затвердженими кошторисами по бюджету, збереженням коштів та матеріальних цінностей;
- здійснення обліку спеціальних коштів;
- здійснення нарахування та виплати заробітної плати працівникам районної адміністрації;
- забезпечення своєчасного проведення розрахунків з підприємствами та установами за надані товари та послуги;
- складання та погодження з керівниками підрозділів кошторисів видатків та розрахунків до них;
- здійснення контролю за зберіганням основних засобів, матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів та інших матеріальних цінностей.
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер – Заболотній Михайло Вікторович
тел. (061) 236-71-26
 
Відділ економічного розвитку та підприємництва
Основні напрями роботи:
- забезпечення підготовки пропозицій до Програми соціально-економічного розвитку міста по Заводському району, інших міських програм;
- залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, їх коштів та коштів населення до участі в комплексному соціально-економічному розвитку району, а також в ремонті і утриманні об’єктів соціальної інфраструктури відповідно до встановленого порядку;
- сприяння розвитку малого та середнього бізнесу.
Начальник відділу економічного розвитку та підприємництва –  Гуржій Олена Валентинівна
тел. (061) 236-71-31
 
Відділ житлово-комунального господарства
Основні напрями роботи:
- забезпечення управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності, їх належного утримання та ефективної експлуатації, надання необхідного рівня та якості послуг населенню;
- організація благоустрою району, залучення з цією метою коштів, трудових та матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також населення, здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, створення місць відпочинку громадян;
- здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства.
Начальник відділу комунального господарства –  Юрков Олександр Анатолійович
тел. (061) 236-71-49
 
Відділ ведення Державного реєстру виборців
 Основні напрями роботи:
- внесення запису про виборців до бази даних Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру, візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру;
- складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях у разі призначення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів;
- ведення обліку усіх операцій, пов'язаних із змінами бази даних Реєстру; надання статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;
- розглядання запитів та звернень виборців.
Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців – Лукашов Петро Миколайович
тел. (061) 236-71-44
 
Сектор по культурі та спорту
 Основні напрями роботи:
- реалізація державної політики у сфері культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту, освіти;
- дітей, сім’ї та молоді;
- організація взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями у вирішенні питань гуманітарної та соціальної політики;
- сприяння процесу впровадження у сферу громадських відносин принципів духовності, патріотизму, захисту моралі;
- співпраця з ветеранськими, громадськими, благодійними організаціями, благодійними фондами.
Завідувач сектору по культурі та спорту – Козиряцька Ірина Володимирівна
тел. (061) 236-71-37
 
 

 


ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 
//     Заводський віськовий комісаріат - телефон чергового 050 034 47 93       //

 

м. Запоріжжя, вул. Л.Чайкіної, 56
Тел/факс: (061) 289-81-14
Електронна пошта: zvdra@meriazp.gov.ua