Герб Запорожья

             

                      

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району

м. Запоріжжя, вул. Мирослава Симчича, 56
Тел: (061)239-71-21 (приймальня)
(061)239-71-30 (черговий)
Електронна пошта: reception.zavra@zp.gov.ua

atu.decentralization.gov.ua/#atlas /Код АТУ  ОА23060070010385728

Соціальні мережі:

   

 


 

 

    

 

   

 

Погода_в_світі

 

  

 

Підприємництво
Cьогодні: 22 квітня 2024

Про невідкладні заходи зі стимулювання розвитку Запорізької області та уникнення можливого дефіциту на ринку споживчих товарів

 Україна

 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА

сьомого скликання

тридцять восьма сесія

 

(позачергова)

 

РІШЕННЯ

 

06.08.2020                                                                                          № 53

 

Про невідкладні заходи зі

стимулювання розвитку

Запорізької області та

уникнення можливого дефіциту

на ринку споживчих товарів

 

Керуючись статтями 10, 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади державної регіональної політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про ціни та ціноутворення», «Про захист від недобросовісної конкуренції», рішенням Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 134 «Про Стратегію регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року та План заходів з її реалізації», беручи до уваги закони України від 17.03.2020 № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», від 30.03.2020            № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», у зв’язку із затвердженням державою обмежувальних заходів щодо протидії поширенню коронавірусу COVID-19 та з метою здійснення комплексної системи заходів, які зможуть створити безпечні умови та забезпечити високу якість життя в регіоні, уникнення можливого дефіциту на ринку споживчих товарів, підтримки місцевих товаровиробників у Запорізькій області та збереження робочих місць, добробуту жителів територіальних громад, сіл, селищ міст Запорізької області Запорізька обласна рада

ВИРІШИЛА:

1.           Встановити, що пріоритетним напрямком економіки регіону, особливо в умовах поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) та реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), є збалансованість споживчого ринку за цінами, товаропотоками та якістю.

2.           Вважати неприпустимим необґрунтоване підвищення цін та створення штучного дефіциту на продукти харчування, предмети першої необхідності та соціальні послуги, яке мало місце у торговельних мережах на території Запорізької області після оголошення карантину.

3.           Рекомендувати Запорізькому обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України з метою здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, у тому числі недопущення зростання роздрібних цін на продукти харчування, предмети першої необхідності та соціальні послуги, а також недопущення дестабілізації цінової ситуації в територіальних межах Запорізької області, провести дослідження ринку, перевірити суб'єктів господарювання щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та прийняти відповідні рішення (розпорядження), у тому числі з питань притягнення винних осіб до відповідальності.

4.           Звернути увагу суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на ринках роздрібної торгівлі в межах території Запорізької області, щодо утримання від вчинення дій стосовно встановлення економічно необґрунтованих роздрібних цін на продукти харчування, предмети першої необхідності та соціальні послуги, а представників мережевих торговельних комплексів України, розташованих на території Запорізької області, - на неприпустимість встановлення неспівмірних, нерівних та кабальних умов правочинів (договорів) про закупівлю товарів у товаровиробників Запорізької області.

5.           Визнати необхідним розміщення продукції суб’єктів господарювання, зареєстрованих на території Запорізької області, у кожному торговельному місці з дотриманням принципу конкурентоспроможності та рівного представництва виду (сортаменту) продукції, що виробляється місцевими товаровиробниками, поряд з іншими товаровиробниками.

6.           Доручити Запорізькій обласній державній адміністрації розробити та впровадити заходи з:

1)           розвитку внутрішнього споживчого ринку та задоволення потреб споживачів, у тому числі збільшення питомої ваги продукції товаровиробників, зареєстрованих у Запорізькій області, у загальному обсязі роздрібного товарообороту продовольчих та непродовольчих товарів у торговельних мережах на території Запорізької області;

2)           забезпечення в області ефективної дорадчої діяльності для задоволення потреб товаровиробників, зареєстрованих у Запорізькій області,  розширення інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу, впровадження соціальної відповідальності бізнесу;

3)          активізації діалогу між представниками бізнесу, органів влади, громадськості та їх залучення до процесів управління локальним та  регіональним розвитком з урахуванням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);

4)          підвищення рівня інформованості жителів Запорізької області  щодо продукції, яку виробляють товаровиробники, зареєстровані у Запорізькій області;

5)          посилення здійснення контролю за додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів.

7.           Рекомендувати контролюючим, правоохоронним органам Запорізької області, а також органам виконавчої влади Запорізької області в межах повноважень звернути увагу на різке, неспівмірне підвищення цін на продукти харчування та супутні товари, здійснене торговельними мережами, розташованими на території Запорізької області, після оголошення карантину, у зв’язку із чим провести ґрунтовну перевірку дозвільних рішень місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, спрямованих на надання (у тому числі) пільг, майна, земельних ділянок для торговельних мереж, що підвищили такі ціни, за результатом вжити дієвих заходів, а у разі встановлення порушень забезпечити вирішення питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності згідно із чинним законодавством України.

8.           Запропонувати відповідним органам місцевого самоврядування, міським, сільським, селищним радам, радам об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад:

1)          посилити контроль за додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів;

2)          у межах повноважень приймати рішення в інтересах територіальних громад та жителів відповідних сіл, селищ, міст щодо організації розширення інфраструктури, підтримки малого та середнього бізнесу суб’єктів господарювання, зареєстрованих на території Запорізької області;

3)          у межах повноважень активізувати діалог між представниками торговельних мереж, розташованих у межах відповідного населеного пункту, та  суб’єктів господарювання, зареєстрованих на території Запорізької області, з питань виконання цього рішення.

 

9.           З метою виконання цього рішення доручити Запорізькій обласній державній адміністрації звернутись у визначеному чинним законодавством України порядку до Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України із заявою про проведення дослідження ринку, перевірки суб'єктів господарювання щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції  та прийняття відповідних рішень (розпоряджень), у тому числі з питань притягнення винних осіб до відповідальності.

10.       Контроль за виконанням цього рішення покласти на Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації, Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації, Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації.

 

 

 

Голова ради                                                              Григорій САМАРДАК

21.08.2020


ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 
💙💛 МИ = УКРАЇНА!       !!peace_of_ukraine_forever!!    !!перемога_україни!!

 

 
 

м. Запоріжжя, вул. Мирослава Симчича, 56

Тел/факс: (061) 289-81-40

Електронна пошта: reception.zavra@zp.gov.ua