Герб Запорожья

             

                      

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району

м. Запоріжжя, вул. Мирослава Симчича, 56
Тел: (061)239-71-21 (приймальня)
(061)239-71-30 (черговий)
Електронна пошта: reception.zavra@zp.gov.ua

atu.decentralization.gov.ua/#atlas /Код АТУ  ОА23060070010385728

Соціальні мережі:

   

 


 

 

    

 

   

 

Погода_в_світі

 

  

 

Пенсійний фонд України у м.Запоріжжя
Cьогодні: 22 квітня 2024

ПРАВО НА ЖИТЛОВУ СУБСИДІЮ

 Питання: Кому призначається житлова субсидія?
Відповідь: Житлова субсидія призначається одному із членів домогосподарства:
які зареєстровані (задекларовані) в житловому приміщенні (будинку);
які не зареєстровані (не задекларовані) в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору наймання (оренди) житла (далі - орендарі), за рішенням суду, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги;
які не зареєстровані (не задекларовані) в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору наймання (оренди) житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами.
При цьому склад домогосподарства декларується заявником під час звернення за призначенням житлової субсидії з додаванням до заяви відповідних документів, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства.
Хочемо зазначити, що житлова субсидія не може призначатися одночасно і за зареєстрованим місцем проживання особи, і за її задекларованим місцем проживання, і за місцем її фактичного проживання.

Питання: На кого розраховується житлова субсидія?
Відповідь: Житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства.
До складу домогосподарства включаються всі особи, що зареєстровані та/або задекларовані в житловому приміщенні (будинку) (для орендарів, внутрішньо переміщених осіб - особи, які фактично проживають).
На таких осіб розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і їх доходи враховуються під час призначення житлової субсидії.
Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім'ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.

Питання: Якщо член домогосподарства проходить строку військову службу, чи мають право його мати оформити житлову субсидію?
Відповідь: Батьки військовослужбовця мають право оформити житлову субсидію.
Під час призначення житлової субсидії соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування будуть розраховані з урахуванням військовослужбовця, при цьому фактичні доходи таких осіб не будуть враховуються в сукупний дохід домогосподарства.

Питання: Чи переглядається рішення про призначення житлової субсидії на понаднормовану площу у разі зміни складу домогосподарства?
Відповідь: Житлові субсидії непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, призначаються на норму, що перевищує встановлену законодавством соціальну норму житла (далі - понаднормова площа житла), якщо про це зазначено у заяві.
Площа житла, на яку призначається субсидія з урахуванням понаднормової площі, розраховується шляхом збільшення соціальної норми житла для домогосподарства на 30 відсотків.
Призначення житлових субсидій на понаднормову площу житла переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих/задекларованих у житловому приміщенні (будинку), складу сім'ї члена домогосподарства, працевлаштування таких осіб або виникнення у них інших джерел доходів, про що одержувач житлової субсидії зобов'язаний повідомити протягом 30 календарних днів уповноваженому органу про виникнення таких обставин.

Питання: Чи можливо отримати житлову субсидію, якщо в період воєнної агресії хтось потрапив в полон, або перебуває в місцях позбавлення волі та інших складних життєвих обставин?
Відповідь: Однією із умов, коли житлова субсидія не призначається, це якщо у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді зокрема, за інформацією ДПС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи.
Житлові субсидії можуть бути призначені, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом такого періоду не менше місяця:
перебували в полоні, що підтверджується відомостями та/або документами, наданими уповноваженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами, суб'єктами державної реєстрації, установами та організаціями в порядку та випадках, визначених законодавством.

Питання: Чи враховуються соціальні нормативи на членів домогосподарства, які фактично не проживають?
Відповідь: У разі коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих та/або задекларованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрованих та/або задекларованих у житловому приміщенні (будинку), соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих та/або задекларованих за цією адресою членів домогосподарства.

Питання: Чи впливають доходи членів домогосподарства, які фактично в ньому не проживають, зокрема безвісно відсутніми ?
Відповідь: Доходи членів домогосподарства, які зареєстровані (задекларовані) в житловому приміщенні (будинку), але фактично за цією адресою не проживають, у сукупний дохід домогосподарства не враховуються, у тому числі осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти.


Питання: Чи можливо призначити житлову субсидію неповнолітнім дітям?
Відповідь: У разі, коли в житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані (задекларовані) неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки (піклування), та/або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку, житлова субсидія призначається за заявою опікуна (піклувальника) і розраховується виходячи з розміру пенсії у зв'язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та/або на недієздатних осіб.
Розміри пенсії у зв'язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та/або на недієздатних осіб, не враховуються в сукупний дохід опікуна (піклувальника) у разі його звернення за призначенням житлової субсидії за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання.
Житлова субсидія не призначається, якщо неповнолітні діти (крім студентів денної форми навчання, місце проживання яких зареєстроване у гуртожитках), маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі.

Питання: Хто в ходить до складу домогосподарства, у разі коли створено дитячий будинок сімейного типу, прийомна сім'я?
Відповідь: До складу домогосподарств, які є дитячими будинками сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомними сім'ями, а також сім'ями (крім багатодітних сімей), в яких проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, включаються діти, які не зареєстровані (не задекларовані) в такому житловому приміщенні (будинку), але які фактично в ньому проживають.
Під час призначення житлової субсидії у такому випадку соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на дітей - членів домогосподарства, які не зареєстровані (не задекларовані) в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому проживають.
При цьому доходи таких дітей (у разі наявності), а також дітей з багатодітних сімей в сукупний дохід домогосподарства не враховуються.

1.06.2023


ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 
💙💛 МИ = УКРАЇНА!       !!peace_of_ukraine_forever!!    !!перемога_україни!!

 

 
 

м. Запоріжжя, вул. Мирослава Симчича, 56

Тел/факс: (061) 289-81-40

Електронна пошта: reception.zavra@zp.gov.ua