Герб Запорожья

             

                      

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району

м. Запоріжжя, вул. Мирослава Симчича, 56
Тел: (061)239-71-21 (приймальня)
(061)239-71-30 (черговий)
Електронна пошта: reception.zavra@zp.gov.ua

atu.decentralization.gov.ua/#atlas /Код АТУ  ОА23060070010385728

Соціальні мережі:

   

 


 

 

    

 

   

 

Погода_в_світі

 

  

 

Новини та Події
Cьогодні: 23 липня 2024

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди для ПрАТ «ЗАПОРІЖКОКС»

 Відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та постанови КМУ від 13.03.2002 р. №302 суб'єкт господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖКОКС» (ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС») повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
1. Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖКОКС» (ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»).
2. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 00191224.
3. Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання - 69600, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 4, телефон: +38 (061) 283-92-10, телефакс: +38 (061) 236-14-52,
E-mail: office@zaporozhcoke.com.
4. Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика - 69600, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 4, телефон: +38 (061) 283-92-10, телефакс: +38 (061) 236-14-52,
E-mail: office@zaporozhcoke.com.
5. Мета отримання дозволу - отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкта ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» у зв’язку із закінченням терміну дії дозволу на викиди від 18.04.2016 № 2310136600-47, з проведенням вибіркової інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві у зв’язку з передачею технологічного обладнання ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» на баланс підприємства ПАТ «Запоріжсталь», врахуванням неорганізованих джерел, дефлекторів, повітряників та ін. джерел допоміжного виробництва та продовження строків дії поточних технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин відповідно до пункту 25 постанови КМУ від 04.12.2019 № 1413-р (у редакції постанови КМУ від 31.01.2023 № 89-р) «Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, плану дій щодо покращення умов ведення бізнесу в Україні та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України» та наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.03.2023 № 174 «Про внесення змін до деяких Технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 05 квітня 2023 р. за № 581/39637, яким встановлено термін досягнення перспективних технологічних нормативів «після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні».
6. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД), в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля – оскільки заява для отримання дозволу на викиди подається для існуючого об’єкта ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС», змін технологічних процесів, обсягів викидів забруднюючих речовин не відбулось, діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля.
7. Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування) – Основною продукцією підприємства ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» є кокс валовий 6% вологості. Проектна потужність підприємства становить 1400,0 тис. т/рік коксу 6% вологості.
До складу ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» входять основні виробничі підрозділи: вуглепідготовчий цех, коксовий цех, цех вловлювання хімічних продуктів коксування, цех смолоперегінного виробництва, цех сіркоочищення.
Найбільшу частку у викидах забруднюючих речовин підприємства складають викиди коксового цеху. Це викиди оксиду вуглецю, діоксиду сірки, оксидів азоту, речовин у вигляді твердих суспендованих частинок.
8. Відомості щодо видів та обсягів викидів – Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел складає приблизно 3600 т/рік (пил; оксиди азоту; діоксид сірки; оксид вуглецю; аміак; бензол; сірководень; нафталін; фенол; толуол; синильна кислота; оксиди металів (залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо); манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану; мідь та її сполуки в перерахунку на мідь; нікель та його сполуки в перерахунку на нікель; свинець та його сполуки в перерахунку на свинець; цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк); хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому), а також парникові гази – приблизно
373000 т/рік. У рамках розроблених обґрунтовуючих матеріалів на
ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» обсяги викидів забруднюючих речовин не змінились у порівнянні з чинним дозволом.
9. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – з метою впровадження найкращих доступних технологій та методів керування, досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та скорочення викидів забруднюючих речовин ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» заплановано комплексні природоохоронні заходи:
- постійно займатися підвищенням кваліфікації обслуговуючого персоналу;
- забезпечити лабораторії охорони навколишнього середовища сучасними автоматичними приладами контролю за викидами.
10. Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання – виконано такі заходи:
- заміна дверезйомної машини з системою пилоподавлення під час видачі коксу КБ-6, що забезпечило зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин у вигляді суспендованих твердих частинок на 1,2 т/рік, обсяг фінансування склав 1376,0 тис. грн.;
- проведена часткова заміна та капітальний ремонт системи вловлювання викидів на дверозйомній машині КБ 2, замість повної її заміни у зв’язку зі зменшенням фінансування проекту під час воєнного стану в країні. Екологічний ефект від реалізації заходу досягнуто в повному обсязі, забезпечено зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин у вигляді суспендованих твердих частинок на 1,6 т/рік, обсяг фінансування склав 975,2 тис. грн.;
- удосконалили роботу установки безпилової видачі коксу коксової батареї № 2-біс, дж. № 307.
Заплановано виконання заходів:
- проводити поточний ремонт пічних камер для недопущення прососів в обігрівальних простінках камер коксових батарей № 2, 5, 6, дж. 324, 325, 326.
11. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – дотримані зобов’язання по виконанню заходів і не порушені строки виконання.
Передбачається
12. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству – Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які віднесені до основних джерел викидів та пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які віднесені до інших джерел викидів, встановлені згідно з вимогами законодавства України та наведені у в документах, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Для неорганізованих стаціонарних джерел нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог у дозволі на викиди.
13. Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди – Пропозиції та зауваження громадських організацій та окремих громадян з даного питання приймаються Запорізькою обласною військовою адміністрацією за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, або за тел. .+38 (061)-224-63-81, електронною поштою: adm@zoda.gov.ua. Додаткову інформацію можна отримати на підприємстві за тел.+38 (061) 283-91-28.
14. Строки подання зауважень та пропозицій – впродовж 30 календарних днів з дати оприлюднення даного повідомлення в місцевих засобах масової інформації.

25.05.2023


ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 
💙💛 МИ = УКРАЇНА!       !!peace_of_ukraine_forever!!    !!перемога_україни!!

 

 
 

м. Запоріжжя, вул. Мирослава Симчича, 56

Тел/факс: (061) 289-81-40

Електронна пошта: reception.zavra@zp.gov.ua