Герб Запорожья

             

                      

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району

м. Запоріжжя, вул. Л.Чайкіної, 56
Тел: (061)239-71-21 (приймальня)
(061)239-71-30 (черговий)
Електронна пошта: reception.zavra@zp.gov.ua

atu.decentralization.gov.ua/#atlas /Код АТУ  ОА23060070010385728

Соціальні мережі:

   

 


 

 

    

 

   

 

Погода_в_світі

 

  

 

Новини та Події
Cьогодні: 3 грудня 2023

ПОВІДОМЛЕННЯ про намір об’єкта господарювання отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

  Суб’єкт господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» (ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ») (код ЄДРПОУ 00186536), який розташований за адресою: Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, Заводський район, Південне шосе, будинок 81, заявляє про наміри одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства, з урахуванням Розпорядження КМУ від 04 грудня 2019 р. №1413-р (у редакції розпорядження КМУ від 31.01.2023 № 89-р) «Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, плану дій щодо покращення умов ведення бізнесу в Україні та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».
  Згідно із пунктами 1-21 частини другої та пунктами 1-13 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» критерії визначення планованої діяльності (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1010) основний промисловий майданчик №1 ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» не підлягає оцінці впливу на довкілля.
  ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» є підприємством з неповним металургійним циклом, яке спеціалізується на виробництві металопродукції з конструкційних вуглецевих, конструкційних легованих, нержавіючих, шарикопідшипникових, інструментальних, швидкоріжучих, жароміцних марок сталей. Завод може виробляти більше 800 марок сталей і більше 1000 видів профілів продукції. Проєктна потужність заводу з виробництва продукції становить: сталь – 918 тис. т на рік, прокату (готового) – 673 тис. т на рік.
  Виробничу структуру підприємства складають: сталеплавильний цех № 2 (СПЦ №2), дільниця жароміцних сталей (дільниця ЖМС), дільниця виробництва феромолібдену, сталеплавильний цех № 3 (СПЦ №3), сталеплавильний цех № 5 (СПЦ №5), цех порошкової металургії (ЦПМ), прокатний цех, термічний цех, ковальський цех, ковальсько-пресовий цех (КПЦ), калібрувальна ділянка термічного цеху, копровий цех, ділянка підготовки сирих матеріалів (ДПСМ); допоміжні підрозділи: цех підготовки виробництва (ЦПВ), енергосиловий цех (ЕСЦ); цех випробувань, цех ремонту металургійного обладнання (ЦРМО), ділянка ремонтно-механічного цеху (РМЦ) ЦРМО, електроремонтний цех (ЕРЦ), автотранспортний цех, залізничний цех, аналітична лабораторія.
  В викидах від технологічних устаткувань на основному проммайданчику №1 ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» виявлені забруднюючі речовини, а саме: оксид азоту, оксид вуглецю, пил (завислі речовини), сірководень, сірчаний ангідрид, фтористий водень, хлористий водень, аміак, алюмінію оксид, барію хлорид (у перерахунку на барій), залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), кальцію оксид, мідь сірчанокисла, манган та його сполуки (у перерахунку на манган), мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь), натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична), натрію карбонат (сода кальцинована), нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель), ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть, свинець та його сполуки в перерахунку на свинець, цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк), хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому, азотна кислота, сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота), кислота о-фосфорна, метан, ксилол, толуол, бенз(а)пірен, спирт бутиловий, бутиловий ефір оцтової кислоти, акролеїн, ацетон, циклогексанон, меркаптан (етантіол (етилмеркаптан), бензин (нафтовий, малосірчистий – у перерахунку на вуглець), масло мінеральне нафтове(веретенне,машинне,циліндров.та інш.), уайт-спірит, вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.), емульсол (склад:вода-97.6%,нітpит натpію-0.2% та інш.), молібден і його неорганічні сполуки (молібдену триоксид, парамолібдат амонію та ін.). Загальний обсяг викидів становить 1617,679781 т/рік, а також парникові гази 225227,373396 т/рік.
   Для зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу технологічне обладнання цехів оснащене 157 пилогазоочисним устаткуванням сухого і мокрого способу очистки.
  З метою впровадження найкращих доступних технологій та методів керування, досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та скорочення викидів забруднюючих речовин ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» заплановано ряд комплексних природоохоронних заходів, а саме: Реконструкція установки очистки газу від електродугових печей №4, №6 в рукавному фільтрі.
  Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які віднесені до основних джерел викидів та пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які віднесені до інших джерел викидів, встановлені згідно з вимогами законодавства України та наведені у в документах, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
В електронній формі «Інформацію про одержання дозволу для ознайомлення з нею громадськості», яка є частиною документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами основного промислового майданчика №1 ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» надана до Запорізької ОДА: adm@zoda.gov.ua.
 

  Громадські організації й приватні особи можуть звернутися із зауваженнями та пропозиціями в місячний строк до Запорізької ОДА за адресою: 69107, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164, к. 104, аdm@zoda.gov.ua, телефон: +38 0800 503 508, Пн-ЧТ: 9.00 до 17.00, Пт: з 9.00 до 15.45.
   

  Зауваження та пропозиції щодо намірів підприємства отримати Дозвіл на викиди приймаються протягом 30 днів с дати публікації оголошення, яка є датою початку громадського обговорення.
 

   Додаткову інформацію можна отримати на підприємстві за тел. (061) 222-36-30.

19.05.2023


ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 
💙💛 МИ = УКРАЇНА!       !!peaceofukraineforever!!    !!перемогаукраїни!!

 

 
 

м. Запоріжжя, вул. Л.Чайкіної, 56

Тел/факс: (061) 289-81-40

Електронна пошта: reception.zavra@zp.gov.ua