Районна Адміністрація по Заводському району (м.Запоріжжя)

м. Запоріжжя, вул. Л.Чайкіної, 56
Тел/факс: (061) 289-81-14
Електронна пошта: zvdra@meriazp.gov.ua


  

  

  

  

  

 

  

 

Казначейство Заводського району м.Запоріжжя
Cьогодні: 3 червня 2020

Виконання державного та місцевих бюджетів управлінням Державної казначейської служби України у Заводському районі м.Запоріжжя Запорізької області станом на 01 липня 2019 року

 Управління Державної казначейської служби України у Заводському районі м.Запоріжжя Запорізької області здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів, проводить роботу по обліку бюджетних коштів і контролю за ефективністю їх витрачання.

І. Доходи та видатки державного бюджету Заводського району

В управлінні обслуговується 7 організацій, що фінансуються з державного бюджету, з них 1 одержувач бюджетних коштів.
Використання бюджетних коштів у 1 півріччі проводилось згідно отриманого фінансування та в межах кошторисів установ та організацій.

Для оплати рахунків установ, організацій та підприємств, які утримуються за рахунок коштів загального фонду держбюджету, з початку року до управління Державної казначейської служби України у Заводському районі м.Запоріжжя Запорізької області надійшло 158 640 407,35 грн.
Касові видатки протягом звітного періоду склали 158 638 497,57 грн.
Залишок коштів по загальному фонду становить 1 909,78 грн.
По спеціальному фонду надійшло 11 035 655,48 грн., при цьому видатки по спеціальному фонду протягом звітного періоду склали 11 215 630,93 грн., залишки коштів становлять 2 073 997,54 грн., (з урахуванням залишків на початок року, перерахованого та отриманого) з них:
- отримані, як плата за послуги – 1 033 090,60 грн.
- отримані з інших джерел власних надходжень – 40 906,94 грн.
- отримані, як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів -1 000 000,00 грн.
В прийнятті платіжних документів по державному бюджету станом на 01 липня 2019 року відмови не надавались.
Надання кредитів з загального та спеціального фондів державного бюджету та їх повернення за звітний період не було.
Аналіз заборгованості по установах та організаціях, що фінансуються з державного бюджету станом на 01 липня 2019 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року:
1) Дебіторська заборгованість по загальному фонду становить 2 000,00 грн., що складає 0,7% від дебіторської заборгованості минулого року за відповідний період.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду зменшилась на 2,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року та становить 26488,40 грн.
2) По спеціальному фонду по установах та організаціях дебіторська заборгованість по видатках збільшилась в 2,5 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року та складає 302 506,86 грн.
Дебіторська заборгованість по доходах складає 2 263 607,86 грн., що на 13% менше ніж на 01 липня 2018 року.
Прострочена дебіторська заборгованість по доходах станом на 01 липня 2019 року залишилась незмінною в порівнянні з аналогічним періодом минулого року та складає 10 666,03 грн., по якій відкрито виконавче впровадження згідно судового рішення.
Кредиторська заборгованість по доходах зменшилась майже на 60% та становить 110 865,50 грн.
На звітну дату кредиторська заборгованість по видатках відсутня.
Заборгованість за окремими програмами відсутня.

ІI. Доходи та видатки місцевих бюджетів Заводського району

В управлінні обслуговується 39 організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, з них 26 одержувачів бюджетних коштів.
Використання бюджетних коштів місцевих бюджетів у поточному році проводилось згідно отриманого фінансування та в межах кошторисів установ та організацій.
Станом на 01 липня 2019 року до місцевих бюджетів надійшло 536 769 558,30 грн., що на 205 484 366,84 грн. або на 62,0% більше надходжень на 01 липня 2018 року.
Із загальної суми надходжень до загальному фонду місцевих бюджетів станом на 01 липня 2019 року надійшло 511 599 833,03 грн., що на 192 243 042,36 грн. або на 60,2% більше рівня аналогічного періоду 2018 року.
Надходження по спеціальному фонду місцевих бюджетів склали 25 169 725,27 грн., що на 13 241 324,48 грн. або на 111,0% більше надходжень аналогічного періоду 2018 року.
Загальна сума видатків по установах місцевих бюджетів станом на 01 липня 2019 року склала 539 532 925,89 грн., що на 205 970 170,75 грн. або на 61,7% більше видатків станом на 01 липня 2018 року. З них видатки по загальному фонду збільшились на 192 935 369,10 грн. або на 60,6% і склали 511 549 730,61 грн., видатки по спеціальному фонду з урахуванням залишків коштів склали 27 983 195,28 грн., що на 13 034 801,65 грн. або на 87,2% більше рівня відповідного періоду 2018 року .
Аналіз заборгованості по установах та організаціях станом на 01 липня 2019 року в порівнянні з даними за аналогічний період 2018 року показав наступне:
1) по загальному фонду дебіторська заборгованість на звітну дату склала 113 570,69 грн., що на 1 822 093,29 грн. або на 94,1% менше заборгованості на 1 липня 2018 року.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 2 021 041,97 грн. або на 95,6% і склала 92 259,31 грн.
2) По спеціальному фонду дебіторська заборгованість по доходах на звітну дату в порівнянні з відповідним періодом 2018 року зменшилась на 180 113,51 грн. або на 68,9%. і склала 81 310,25 грн., з них є простроченою 24866,47 грн., по якій ведеться досудове вирішення питання та позовна робота.
Дебіторська заборгованість по видатках станом на 01 липня 2019 року склала 445 215,74 грн., що на 1 285 272,99 грн. або на 74,3% менше рівня аналогічного періоду минулого року, з них є простроченою 443 244,74 грн., погашення якої здійснюється згідно рішення суду.
Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду в порівнянні заборгованістю на 1 липня 2018 року збільшилась на 99 411,80 грн. або на 21,9% і склала на звітну дату 553 861,84 грн.
На звітну дату кредиторська заборгованість по видатках відсутня.
Заборгованість за окремими програмами відсутня.

26.07.2019


ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 
//        //

 

м. Запоріжжя, вул. Л.Чайкіної, 56
Тел/факс: (061) 289-81-14
Електронна пошта: zvdra@meriazp.gov.ua