Районна Адміністрація по Заводському району (м.Запоріжжя)

м. Запоріжжя, вул. Л.Чайкіної, 56
Тел/факс: (061) 289-81-14
Електронна пошта: zvdra@meriazp.gov.ua


  

  

  

  

  

 

  

 

Казначейство Заводського району м.Запоріжжя
Cьогодні: 3 червня 2020

Виконання державного та місцевих бюджетів управлінням Державної казначейської служби України у Заводському районі м.Запоріжжя Запорізької області станом на 01 січня 2019 року

 Управління Державної казначейської служби України у Заводському районі м.Запоріжжя Запорізької області здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів, проводить роботу по обліку бюджетних коштів і контролю за ефективністю їх витрачання.
Використання бюджетних коштів з рахунків розпорядників у поточному році проводилося згідно отриманого фінансування та в межах кошторисів установ та організацій.

І. Доходи та видатки державного бюджету

В управлінні станом на 01.01.2019 обслуговується 9 організацій, що фінансуються з державного бюджету, з них 1 одержувач бюджетних коштів.
За 2018 рік до державного бюджету надійшло 1 071 861 967,36 грн., що на 157 366 073,64 грн. або на 17,2% більше надходжень 2017 року.
Із загальної суми надходження по загальному фонду державного бюджету за 2018 рік склали 1 028 533 220,18 грн., що на 141 650 049,48грн., або на 16,0% більше рівня 2017 року.
Касові видатки протягом звітного періоду склали 1 028 533 220,18 грн.
По спеціальному фонду державного бюджету надійшло 43 328 747,18 грн., що на 15 716 024,16 грн., або на 56,9% більше надходжень за 2017 рік.
Видатки по спеціальному фонду протягом звітного періоду склали 42 685 131,71 грн., що на 13 933 931,70 грн., або на 48,5 більше видатків за 2017 рік.
Залишки коштів становлять 2 253 972,99 грн. (з урахуванням залишків на початок року, перерахованого та отриманого), з них:
- отримані, як плата за послуги – 2 253 972,99 грн.
- отримані з інших джерел власних надходжень – 0,00 грн.
- отримані як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку — 0,00грн.


Аналіз заборгованості по установам та організаціям станом на 01 січня 2019 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року:
1) по загальному фонду на звітну дату дебіторська заборгованість обліковується в сумі 568 341,94 грн, станом на 1 січня 2018 року була відсутня .
Кредиторська заборгованість по загальному фонду зменшилась на 808,80 грн. або на 2,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року та становить 26 892,60 грн.
2) По спеціальному фонду по установах та організаціях станом на 01 січня 2019 року дебіторська заборгованість по видатках збільшилась на 291 200,94 грн. в порівнянні з початком минулого року ( 43014,78 грн.), складає 334 215,72 грн.
Дебіторська заборгованість по доходах на звітну дату складає 614 920,46 грн., що на 246 022,32 грн. або 66,7% більше, ніж на 01.01.2018 року ( 368 898,14 грн.).
Кредиторська заборгованість по доходах збільшилась на 10 019,20 грн. або 14,2% та становить на 01.01.2019 – 80 618,52 грн. у зв’язку з своєчасною сплатою за послуги бюджетним установам, які нараховані в звітному періоді.
На звітну дату кредиторська заборгованість по видатках відсутня.
Не бюджетна кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах по управлінню відсутня.
Заборгованість за окремими програмами відсутня.
Випадків несвоєчасного виконання висновків податкових органів щодо повернення помилково або зайво сплачених до державного та місцевого бюджетів платежів станом на 01.01.2019 не було.

ІI. Доходи та видатки місцевих бюджетів Заводського району

В управлінні станом на 01.01.2019 обслуговувалось 59 організація, що фінансуються з місцевих бюджетів, з них 43 одержувача бюджетних коштів.
Використання бюджетних коштів місцевих бюджетів з рахунків розпорядників у поточному році проводилося згідно отриманого фінансування та в межах кошторисів установ та організацій.
За 2018 рік до місцевих бюджетів надійшло 764 547 809,24 грн. Порівняно з 2017 роком надходження зросли на 233 847 531,72 грн. або на 44,1%.
Із загальної суми надходжень по загальному фонду місцевих бюджетів за 2018 рік надходження склали 733 286 657,01грн., що на 220 549 632,73 грн., або на 43,0% більше рівня 2017 року.
По спеціальному фонду надійшло 31 261 152,23грн., що на 13 297 898,99 грн., або на 74,0% більше надходжень за 2017 рік.
Загальна сума видатків місцевих бюджетів станом на 01.01.2019 року склала 787 729 288,30грн., що на 249 296 581,68 грн., або на 46,3% більше видатків 2017 року. З них видатки по загальному фонду місцевих бюджетів за 2018 рік зросли на 220 549 632,73 грн., або на 43,0% і склали 733 286 657,01 грн.
Видатки по спеціальному фонду місцевих бюджетів з урахуванням залишків коштів станом на 01.01.2019 за рахунок використання коштів бюджету розвитку збільшились на у 2,1 рази і склали 54 442 631,29 грн.

За даними звітів про бюджетну заборгованість:
- дебіторська заборгованість за загальним фондом місцевих бюджетів, порівняно з даними за 2017 рік, зменшилась на 4 403,69 грн., або на 6,2% і станом на 01.01.2019р. склала 66 753,06 грн;
- кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевих бюджетів станом на 01.01.2019р. становила 5 402 333,56 грн. і, порівняно з показниками 2017 року зменшилась на 32 534 146,64 грн. Це обумовлено погашенням заборгованості по соціальних виплатах (пільги та житлові субсидії населенню, виплати допомоги сім’ям з дітьми тощо).
По спеціальному фонду дебіторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2019 склала 463 247,97грн. і в порівнянні з 2017 роком збільшилась на 454 129,78 грн., за рахунок скорочення операцій по попередній оплаті за товари, роботи та послуги.
- дебіторська заборгованість за доходами станом на 01.01.2019 склала 146 127,95 грн. і в порівнянні з 2017 роком зменшилась на 49 478,57 грн. або на 25,3% за рахунок здійснення оплати за товари, роботи та послуги;
- кредиторська заборгованість спеціального фонду місцевих бюджетів за доходами станом на 01.01.2019 становила 447 486,92 грн. і, порівняно із заборгованістю 2017 року збільшилась на 58 882,93 грн. або на 15,2% за рахунок надміру сплачених коштів за надані платні послуги бюджетним установам.
- кредиторська заборгованість спеціального фонду місцевих бюджетів за видатками станом на 01.01.2019 відсутня.
Небюджетна кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.
Заборгованість за окремими програмами відсутня.

5.02.2019


ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 
//        //

 

м. Запоріжжя, вул. Л.Чайкіної, 56
Тел/факс: (061) 289-81-14
Електронна пошта: zvdra@meriazp.gov.ua