Районна Адміністрація по Заводському району (м.Запоріжжя)

м. Запоріжжя, вул. Л.Чайкіної, 56
Тел/факс: (061) 289-81-14
Електронна пошта: zvdra@meriazp.gov.ua


  

  

  

  

  

 

  

 

Казначейство Заводського району м.Запоріжжя
Cьогодні: 17 червня 2019

Виконання державного та місцевих бюджетів управлінням Державної казначейської служби України у Заводському районі м.Запоріжжя Запорізької області станом на 01 жовтня 2018 року

 Управління Державної казначейської служби України у Заводському районі м.Запоріжжя Запорізької області здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів, проводить роботу по обліку бюджетних коштів і контролю за ефективністю їх витрачання.

         І. Доходи  та видатки  державного бюджету Заводського  району

В управлінні обслуговується 9 організацій, що фінансуються з державного бюджету, з них 1 одержувач бюджетних коштів.

Використання бюджетних коштів з рахунків розпорядників у поточному році проводилося згідно отриманого фінансування та в межах кошторисів установ та організацій.

А саме для оплати рахунків установ, організацій та підприємств, які утримуються за рахунок коштів загального фонду держбюджету  надійшло 741 720 135,87 грн., що дорівнює касовим видаткам звітного періоду. Це  на 107 113 389,63 грн., або на 16,9% більше рівня аналогічного звітного періоду.

По спеціальному фонду надійшло 35 950 945,80 грн., що на 16 020 712,32 грн., або на 80,4% більше надходжень за 9  місяців  2017 року.

Видатки по спеціальному фонду протягом звітного періоду з урахуванням залишку коштів на початок року склали 23 434 164,83 грн., що на 3 125 796,09 грн., або на 15,4%  більше рівня аналогічного звітного  періоду 2017 року.

В прийнятті платіжних документів по державному бюджету за  9 місяців 2018 року відмови не надавались. Надання  кредитів з загального та спеціального фондів державного бюджету та їх  повернення за звітний період не було.

Аналіз заборгованості по установам та організаціям станом на 01.10.2018 в порівнянні з аналогічним періодом  2017 року:                                          

1) по загальному фонду державного бюджету станом на 01.10.2018 дебіторська заборгованість становить 1 030 743,88 грн., що на 1 014 827,36 грн. більше рівня заборгованості за 9 місяців 2017 року з неотриманням бюджетними установами  попередньо оплачених товарів та послуг.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшилась на 32 127,38 грн., або на 108,9% і склала 61 641,35 грн. Ця кредиторська заборгованість є заборгованістю з компенсаційних виплат постраждалим  внаслідок ЧАЕС  у зв’язку з тим, що строк виплати передбачено в місяці, наступним за  звітним.

2) По спеціальному фонду дебіторська заборгованість по доходах станом на 01.10.2018 склала 1 687 321,41 грн., що на 912 206,81 грн., або на 117,7% більше рівня аналогічного періоду минулого року у з’вязку з  не сплатою за наданні бюджетними установами  платні послуги.

Кредиторська заборгованість по доходах зменшилась на 278 778,18 грн., або в 4,7 рази  в порівнянні із заборгованістю за 9 місяців 2017 року і склала 354 884,99 грн. у з’вязку з своєчасною сплатою  за послуги бюджетним установам, які  нараховані в звітному періоді.

Дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.10.2018 склала 3 644 248,47 грн., що на 3 616 446,13 грн. більше рівня аналогічного періоду минулого року у з’вязку з неотриманням бюджетними установами  попередньо оплачених товарів та послуг.

На звітну дату кредиторська заборгованість по видатках відсутня.

Небюджетна кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах  відсутня.  

Заборгованість за окремими програмами відсутня.

 ІI. Доходи  та видатки   місцевих бюджетів Заводського  району

 В управлінні обслуговується 50 організацій, що фінансуються з місцевих  бюджетів, з них 33 одержувача бюджетних коштів.

Використання бюджетних коштів місцевих бюджетів з рахунків розпорядників у поточному році проводилося згідно отриманого фінансування та в межах кошторисів установ та організацій.

За 9 місяців 2018 року до місцевих бюджетів надійшло 616 087 120,44 грн., що на 242 624 786,67 грн., або на 65,0% більше надходжень за 9 місяців 2017 року.

Із загальної суми надходжень по загальному фонду місцевих бюджетів  за 9 місяців 2018 року надходження склали 590 917 739,79 грн., що на 230 311 407,11 грн., або на 63,9% більше рівня аналогічного звітного періоду 2017 року.

По спеціальному фонду надійшло 25 169 380,65 грн., що на 12 313 379,53 грн., або на 95,8% більше надходжень за 9 місяців 2017 року.

Загальна сума видатків місцевих бюджетів станом на 01.10.2018  склала 622 621 131,09 грн., що на 246 774 388,18 грн., або на  65,7%  більше видатків за 9 місяців 2017 року. З них  видатки по загальному фонду місцевих бюджетів за  3 квартали 2018 року зросли на 230 327 704,83 грн. або на 63,9% і склали 590 903 495,54 грн.

Видатки по спеціальному фонду місцевих бюджетів з урахуванням  залишків коштів станом на 01.10.2018 склали 31 717 635,55 грн., що на 16 446 683,35 грн., або на 107,7% більше  рівня аналогічного звітного періоду 2017 року .

Аналіз заборгованості по установам та організаціям станом на 01.10.2018 в порівнянні з даними за 9 місяців 2017 року показав наступне:                                          

1) по загальному фонду дебіторська заборгованість на звітну дату склала  1 794 766,15 грн., що на  1 458 626,37 грн., або в 5,3 рази більше  заборгованості за 9 місяців 2017 року.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 35 736 544,86 грн. і склала 1 965 321,17 грн. Ця кредиторська заборгованість є заборгованістю по соціальним виплатам, строк виплати яких передбачено в місяці, наступному за звітним та заборгованість, пов’язана з нерівномірністю розподілу асигнувань.

           2) По спеціальному фонду дебіторська заборгованість за доходами станом на 01.10.2018 склала 161 519,22 грн. і в порівнянні з минулим звітним періодом зменшилась на 37 385,10 грн. або на 18,8%  за у зв'язку зі зміною статусу комунального закладу шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство та переходом дебіторської заборгованості по доходах до правонаступника. 

Дебіторська заборгованість за видатками станом в порівнянні з даними на 01.10.2017 зменшилась на 423 039,67 грн. або на 45,9%  і станом на 01.10.2018 у з’вязку з неотриманням бюджетними установами  попередньо оплачених товарів та послуг.

 Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду за доходами в порівнянні заборгованістю на 1 жовтня 2017 року  збільшилась на 56 152,16грн., або на 15,0% і склала на  звітну дату  430 120,32 грн. за рахунок надміру сплачених коштів  за надані платні послуги бюджетним установам.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду за видатками відсутня.

Небюджетна кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня. 

Заборгованість за окремими програмами відсутня.

 

29.10.2018


ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 
//        //

 

м. Запоріжжя, вул. Л.Чайкіної, 56
Тел/факс: (061) 289-81-14
Електронна пошта: zvdra@meriazp.gov.ua