Районна Адміністрація по Заводському району (м.Запоріжжя)

м. Запоріжжя, вул. Л.Чайкіної, 56
Тел/факс: (061) 289-81-14
Електронна пошта: zvdra@meriazp.gov.ua


  

  

  

  

  

 

  

 

Казначейство Заводського району м.Запоріжжя
Cьогодні: 17 червня 2019

Виконання державного та місцевих бюджетів управлінням Державної казначейської служби України у Заводському районі м.Запоріжжя Запорізької області станом на 01 липня 2018 року

 Управління Державної казначейської служби України у Заводському районі м.Запоріжжя Запорізької області здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів, проводить роботу по обліку бюджетних коштів і контролю за ефективністю їх витрачання.

І. Доходи та видатки державного бюджету Заводського району

В управлінні обслуговується 8 організацій, що фінансуються з державного бюджету, з них 1 одержувач бюджетних коштів.
Використання бюджетних коштів з рахунків розпорядників у поточному році проводилося згідно отриманого фінансування та в межах кошторисів установ та організацій.
А саме для оплати рахунків установ, організацій та підприємств, які утримуються за рахунок коштів загального фонду держбюджету надійшло 488 889 924,06грн., що дорівнює касовим видаткам звітного періоду. Це на 75 089 364,00грн. або на 18,1% рази більше рівня аналогічного звітного періоду.
По спеціальному фонду надійшло 24 261 048,25грн., що на 13 276 239,23грн. або в 2,2 рази більше надходжень за 1 півріччя 2017 року.
Видатки по спеціальному фонду протягом звітного періоду склали 10 301 122,52грн. з урахуванням залишку коштів на початок року, що на 980 298,03грн. або на 8,7% менше рівня аналогічного звітного періоду.
В прийнятті платіжних документів по державному бюджету у 1 півріччі 2018 року відмови не надавались. Надання кредитів з загального та спеціального фондів державного бюджету та їх повернення за звітний період не було.

Аналіз заборгованості по установам та організаціям станом на 01 липня 2018 року в порівнянні з аналогічним звітним періодом 2017 року:
1) по загальному фонду державного бюджету за 1 півріччя 2018 року дебіторська заборгованість становить 270 572,69грн., що на 25 092 749,36грн. менше рівня 1 півріччя 2017 року за рахунок погашення заборгованості за товари та послуги.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату в порівнянні з 1 півріччям 2017 року менше на 1 213,20грн. або на 4,3% і складає 27 094,80 грн. Ця кредиторська заборгованість є заборгованістю, на яку в повному обсязі зареєстровані фінансові зобов’язання.
2) По спеціальному фонду дебіторська заборгованість по доходах станом на 01.07.2018 року склала 2 608 084,50грн., що на 1 151 581,80грн. або на 79,1% (в 1,8 рази) більше рівня аналогічного періоду минулого року у з’вязку з не проведенням оплати за наданні бюджетним установам платні послуги.
Дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.07.2018 року склала 116 876,47грн., що на 87 144,81грн. або в 3,9 рази більнше рівня аналогічного періоду минулого року у з’вязку з отриманням бюджетними установами платних послуг.
Кредиторська заборгованість по доходах збільшилась на 223 557,52грн. або в 5,7 рази і в порівнянні з рівнем 1 півріччя 2017 року склала 271 588,88грн. у з’вязку з не проведенням бюджетними установами оплати за отримані платні послуги.
На звітну дату кредиторська заборгованість по видатках відсутня.
Небюджетна кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.
Заборгованість за окремими програмами відсутня.

ІI. Доходи та видатки місцевих бюджетів Заводського району

В управлінні обслуговується 44 організації, що фінансуються з місцевих бюджетів, з них 27 одержувачів бюджетних коштів.
Використання бюджетних коштів місцевих бюджетів з рахунків розпорядників у поточному році проводилося згідно отриманого фінансування та в межах кошторисів установ та організацій.
За 1 півріччя 2018 року до місцевих бюджетів надійшло 331 287 191,46грн., що на 70 922 248,55грн. або на 27,2% більше надходжень за 1 півріччя 2017 року.
Із загальної суми надходжень по загальному фонду місцевих бюджетів у 1 півріччі 2018 року надходження склали 319 358 790,67грн., що на 67 184 787,60грн. або на 26,6% більше рівня аналогічного звітного періоду 2017 року.
По спеціальному фонду надійшло 11 928 400,79грн., що на 3 737 460,95грн. або на 45,6% більше надходжень за 1 півріччя 2017 року.
Загальна сума видатків місцевих бюджетів за 1 півріччя 2018 року склала 333 562 755,14грн., що на 73 944 773,57грн. або на 28,5% більше видатків за 1 півріччя 2017 року. З них видатки по загальному фонду місцевих бюджетів у 1 півріччі 2018 року збільшились на 66 465 316,53грн.або на 26,4% і склали 318 614 361,51грн.
Видатки по спеціальному фонду місцевих бюджетів з урахуванням залишків коштів станом на 1 липня 2018 склали 14 948 393,63 грн., що на 7 479 457,04грн. або у 2 рази більше рівня аналогічного звітного періоду 2017 року .
Аналіз заборгованості по установам та організаціям станом за 1 півріччя 2018 року в порівнянні з даними за 1 півріччя 2017 року показав наступне:
1) по загальному фонду дебіторська заборгованість на звітну дату склала 1 935 663,98грн., що на 1 043 787,13грн. або в 1,9 рази більше заборгованості на 1 липня 2017 року за рахунок здійснення попередньої оплати за товари, роботи та послуги.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 43 973 371,88грн. або в 22,3 рази і склала 2 113 301,28грн. Ця кредиторська заборгованість є заборгованістю, пов’язану з нерівномірністю розподілу асигнувань.

2) По спеціальному фонду дебіторська заборгованість станом на 01.07.2018 склала 1 991 912,49 грн. і в порівнянні з минулим звітним періодом зменшилась в 5 разів або на 8 859 059,06грн. за рахунок здійснення попередньої оплати за товари, роботи та послуги та за рахунок заборгованості за капітальний ремонт інших об’єктів.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в порівнянні заборгованістю на 1 липня 2018 року збільшилась на 112 743,29 грн. або на 33,0% і склала на звітну дату 454 450,04 грн. у з’вязку з розрахунками за надання платних послуг.

Небюджетна кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.
Заборгованість за окремими програмами відсутня.

1.08.2018


ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 
//        //

 

м. Запоріжжя, вул. Л.Чайкіної, 56
Тел/факс: (061) 289-81-14
Електронна пошта: zvdra@meriazp.gov.ua